Mijn flow actief Mijn flow
Flow slogan
Nieuws actief Nieuws

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Flow Accountants. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden.De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actueleversie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beeldmateriaal als eender welke andere vorm wordt door Flow Accountants enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid

Flow Accountants kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Flow Accountants en haar rechthebbenden. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website Flow Accountants is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow Accountants. Het is tevens niet toegestaan om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser zonder schriftelijke toestemming van Flow Accountants.

 

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver.
Flow Accountants beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Flow Accountants enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Flow Accountants maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Veiligheid

Op de website van Flow Accountants zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Flow Accountants werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar privacy@flowaccountants.nl

 

Gebruik van bekomen informatie

Flow Accountants kan uw verkregen gegevens gebruiken om nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Flow Accountants zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

 

Links

De website van Flow Accountants bevat links naar andere sites. Flow Accountants oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Flow Accountants het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. Het privacy statement van de website van Flow Accountants heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en aanpassingen

Flow Accountants behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Afspraak maken? Bel ons!
Afspraakknop
033 445 17 00
033 445 17 00